Sorğular

Məktəbdə ən vacib şey:


Sual 1. Məktəbdə sizin üçün ən vacib şey:

Məktəbdə sizin üçün ən vacib şey:

Öyrənməsində çox uğur qazanmasıdır.

səs

<Nəticələr>