Sorğular

Atanın nüfuzu, sənin üçün nədir?


Sual 3: Atanın nüfuzu, sizin üçün nədir?
4-cü suala getmək üçün buraya vurun.

Atanın nüfuzu, sənin üçün nədir?

Sizin üçün bir ata ailədə səlahiyyət almalıdır. Bu uşağı düzəltmək üçün iki olmusunuz, qadağan etmək üçün ikiniz olacaqsınız! Sizin üçün vacib olan odur ki, uşağı ilə oynayır, deyil onun hədləri var.

səs

<Nəticələr>