Ilk

Dinah mənası - mənşəyi və adları


Adın mənşəyi:

Qısa, İbranilər

Adın mənası:

İbrani dinindən "hökm, qanun".
Dinah, xristianlar arasında olduğu kimi, yəhudilər arasında da çox görünən bir bibliyadır. Əhdi-Ətiqdə o, Yaqub və Leanın qızıdır. Əhdi-Cədiddə bu, Müqəddəs Yəhya İncilində sitat gətirən samariyalı qadın. Bu ad 17-ci əsrdə İngilis və Amerikan puritansları ilə böyük bir müvəffəq oldu.
Dinah 20 Martda qeyd olunur.
Onun törəməsi: Dina.

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>