Videos

Amniosentez


Bu gün gələcək on anadan biri amniyosentezdən keçəcəkdir. Bu müayinənin məqsədi nədir? Necə gedir? Hansı tədbirləri görmək lazımdır? Bunu bilmək üçün Parisdəki Robert Debré xəstəxanasında antenatal diaqnoz xidmətinin rəhbəri Pr Jean-François Oury ilə gedin.

Nailiyyət: Julie Ledru
Montaj: Julie Ledru
Nailiyyət: Christine Cointe