Ilk

Ad Harun - Mənası və mənşəyi


Adın mənşəyi:

İbranilərə

Adın mənası:

İbran dilindən gələn "aharon", məndən sonra gələn və ya mən oxuyacağım deməkdir (Allahın tərifləri) Bu bibliya adı Musanın böyük qardaşıdır, ona İbraniləri Misirdən çıxarmağa kömək etdi. 6-cı əsrdə Alet monastırını (bu gün Saint-Servan) Brittany'de quran İrlandiyalı bir müqəddəs Aaron da var. Ad günü: 22 iyun. Onun törəmələri: Aharon, Aron, Haron, Haroun.

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>