Oyunlar

Süslənmiş cırtdanlar: material


sursat

Sursat

  • Parça minimum 34 sm enində müxtəlif naxışlarla düşür
  • 3 m krujeva və ya nazik lent
  • 10 böyük inci
  • Bir karton vərəq və ya güclü kağız
  • Bir qazan lak yapışqan
  • Fırça fırçası
  • karandaş
  • qayçı