Videos

Ata, nə işdi!


Üçlü və yaxşı vəziyyətdə olan bir uşaq ... hər səhər bu baba üçün hərəkət edir. Gülümsəmək üçün bir video.

Nailiyyət: Körpə dəstəsi
Montaj: Körpə dəstəsi
Nailiyyət: Körpə dəstəsi