Digər

Sevimli kublar


Partiya üçün özlərini praline ilə doldurulmuş ağ şokolad ortaya qoyan çox rəngli bir paltarla bəzəmək qərarına gəldilər. İki kub, 48 q: 13 € (Çapon).

Partiya üçün özlərini praline ilə doldurulmuş ağ şokolad ortaya qoyan çox rəngli bir paltarla bəzəmək qərarına gəldilər. İki kub, 48 q: 13 € (Çapon).