Videos

Analar Günü üçün nə təklif edirik?


Bayquş Analar Günüdür. Qıvrımlar, rəsmlər, öpüşlər ... Bu xüsusi günü qeyd etmək üçün uşaq bağçası şagirdlərinin fikirləri az deyil! Uşaq sözləri: bütün videolar.

Nailiyyət: Stefaniya Letellier
Montaj: Tomas Delorme
Nailiyyət: Stépentie Letellier və Agnes Barboux