Videos

Trofoblast biopsiyası


Bu müayinə, daha çox trisomiya axtarmaq üçün amniyosentez yerində istifadə olunur. Bu gələcək plasentada bir nümunədir. Dəqiq nədir? Trofoblast biopsiyası necədir? Parisin Robert Debré Xəstəxanasında professor Jan-François Oury-nin xidmətinə girək.

Nailiyyət: Julie Ledru
Montaj: Julie Ledru
Nailiyyət: Christine Cointe

Video: The Placenta: Its Development and Function (Iyun 2020).