Viktorina

Suallarda nizamsız agglutininlər


Xüsusi antikorların nizamsız dərəcəsi olan aglutininlər, ana ilə gələcək körpəsi arasında uyğunsuzluq riskini ortaya çıxara bilər. Agglutininlər haqqında dəqiq nə bilirsiniz? Viktorina ilə biliklərinizi sınayın.

Sual (1/6)

Agglutininlər qanda yağların olduğunu aşkar edir

IIF

cavab

Agglutininlər, bədənə daxil olanların, antijenlərin (mikroblar, toksinlər və s.) İştirakı ilə hərəkət edən antikorlardır. Antigenin daşıyıcılarına (globüllər, hüceyrələr və s.) Neytrallaşdırmaq və ya məhv etmək üçün bağlayırlar.

aşağıdakı