Digər

Evin tapmacası


Bu oyun üçün mümkün qədər düz 16 daş lazımdır. Şəkildə və markerlər və markerlərlə yerləşdirin, sorunsuz bir naxış yaratmaq üçün serpentin naxışları çəkin (fotodan ilham alın). Daşları qarışdırın və uşağınızdan tapmacanın birlikdə parçalanmasını istəyin. Asan deyil!

Bu oyun üçün mümkün qədər düz 16 daş lazımdır.
Şəkildə və markerlər və markerlərlə yerləşdirin, sorunsuz bir naxış yaratmaq üçün serpentin naxışları çəkin (fotodan ilham alın).
Daşları qarışdırın və uşağınızdan tapmacanın birlikdə parçalanmasını istəyin. Asan deyil!